BOŠNJAK
Naziv Bošnjak nastao je modifikacijom arhaizma Bošnjanin, kako su sebe nazivali stanovnici Bosne do dolaska Turaka. Svoj naziv Bošnjani su dobili po nazivu središnje rijeke i po nazivu zemlje koju su nastanjivali, a koji potiču od staroilirske riječi "boš" za so kojom je zemlja obilovala. Mnogi srednjovjekovni dokumenti sadrže sintagmu "dobri Bošnjani", pri čemu je ono "dobri", u tadašnjem kontekstu, značilo "vjerodostojni svjedoci".

dinsdag 30 oktober 2007

Nieuwe zelforganisatie

Uit de gesprekken met de bestuurders van de Stichting Bosnië-Herzegovina en het Islamitisch Cultureel Centrum Bosnië-Herzegovina, kwam naar voren dat in Amsterdam behoefte is aan een (nieuwe) zelforganisatie voor de Bosnische gemeenschap, naast de Moskeevereniging. De Stichting Bosnië-Herzegovina, die in een problematische financiële relatie is geraakt met de gemeente Amsterdam, is bereid om zich op te heffen en plaats te maken voor een nieuwe zelforganisatie.

Het initiatief om te komen tot een nieuwe Bosnische zelforganisatie is in een vergevorderd stadium. Met ondersteuning van Lize is een initiatiefgroep aan het werk om vóór 1 november 2007 gemeentelijke subsidie aan te vragen. Gedacht wordt om de nieuwe Bosnische zelforganisatie te huisvesten in een multicultureel gebouw, waar ook het Islamitisch Cultureel Centrum Bosnië-Herzegovina kan worden ondergebracht.

Bosniërs in Amsterdam

Volgens de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam wonen op 1 januari 2007 781 Bosniers en 2.706 mensen uit voormalig Joegoslavië in Amsterdam.

Aantal Zuid-Europeanen in Amsterdam
(volgens de doelgroependefinitie van het Rijksintegratiebeleid)

Bosnië-Herzegovina - 781
Griekenland - 888
Italië - 4.586
Kaapverdië - 122
Kroatië - 681
Macedonië - 120
Portugal - 2.860
Servië en Montenegro(1) - 86
Slovenië - 81Spanje - 3.012
voormalig Joegoslavië(2)- 2.706

Totaal 15.923

(1): Sinds 21 mei 2007 is de Republiek Montenegro onafhankelijk.
(2): Door de gebrekkige registratie na 1992 zijn deze personen nog steeds niet geregistreerd als burger van één van de huidigeRepublieken van het voormalige Joegoslavië.

Najnovije vijesti iz Bosne i svijeta