BOŠNJAK
Naziv Bošnjak nastao je modifikacijom arhaizma Bošnjanin, kako su sebe nazivali stanovnici Bosne do dolaska Turaka. Svoj naziv Bošnjani su dobili po nazivu središnje rijeke i po nazivu zemlje koju su nastanjivali, a koji potiču od staroilirske riječi "boš" za so kojom je zemlja obilovala. Mnogi srednjovjekovni dokumenti sadrže sintagmu "dobri Bošnjani", pri čemu je ono "dobri", u tadašnjem kontekstu, značilo "vjerodostojni svjedoci".

zaterdag 27 december 2008

Bosanska dopunska školaAmsterdam, 12 decembar 2008

Inicijativa za pokretanje bosanske dopunske škole

U Amsterdamu pokrenuta inicijativa organizacije dopunske nastave na bosanskom jeziku.

U svrhu očuvanja kulturne samobitnosti Bošnjaka na ovim prostorima i održavanja veze sa domovinom, a sa posebnim naglaskom na najmladje pokrećemo inicijativu za organizovanje dopunske nastave na bosanskom jeziku u Amsterdamu.

Prijave za Bosanske školu u Amsterdamu mogu se podnijeti na sledeći način

- Online preko anketnog/internet formulara
(http://sites.google.com/site/bosanskaskola/Home/prijava-za-bosansku-skolu-u-amsterdamu)
- Preko predstavnika dzemata Amsterdam, emailom ili telefonom
- Preko inicijatora, emailom ili telefonom

Činjenica je da bosanski jezik odumire medju nama ovdje. Fond riječi koje svakodnevno koristimo svodi se na minimum i miješa sa Nizozemskim. Djeca vladaju nedovoljno bosanskim jezikom i nemaju priliku da steknu osnovna znanja o našem identitetu, kulturi, historiji, tradiciji i tome slično. Smatramo da je naša roditeljska obaveza da svojoj djeci pružimo uslove da steknu ta znanja. Djeca su naš ponos i trebamo sve učiniti da postanu vrijedni pripadnici ovoga društva (NL) u kome živimo. Ali isto tako se moramo potruditi da postanu ponosni što su Bošnjaci, da znaju kojem korpusu pripadaju i budu ponosni na ono što jesu. Ne možemo očekivati da se samo islamskom poukom to može postići. Vrijednost islamske pouke je neupitna ali ona ne može nadomjestiti ono o čemu ovdje govorimo. Potrebno je sistemski pristupiti obrazovanju naših mladih naraštaja u ovom smjeru i pružiti im uslove da steknu barem osnovna znanja o svojoj kulturi, jeziku i društvu iz kojeg su ponikli.

Uzimajuci u obzir aktuelnu političku situaciju u BiH i činjenicu da pitanje dopunske nastave u Nizozemskoj još nije riješeno smatramo da je neophodno da mi kao grupa entuzijasta, roditelja pokrenemo bez odlaganja inicijativu i stvorimo uslove za rad bosanske škole u Amsterdamu.

Moramo naravno ostati čvrsto na zemlji i učiniti prve korake sa resource-ima kojima raspolažemo. Istovremeno trebamo raditi na stvaranju povoljnijih uslova za rad skole koji ce omogucavati i bolju i organizovaniju nastavu a samim tim i postizanje kvalitenijih rezultata.

Sa nadležnim organima vlasti i institucijama u BiH (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Sektor za iseljeništvo) i Nizozemskoj (Ambasada BiH) uspostavili smo smo kontakte i od njih dobili podršku za ovu inicijativu. Navedene institucije su izrazile spremnost da nam pomognu u organizaciji Bosanske škole u Amsterdamu. Dostavljen nam je plan i program za bosanske dopunske škole u inozemstvu a uskoro očekujemo i udžebnike i drugi materijal koji će biti besplatno na raspolaganju polaznicima škole.

Ovom prilikom upućujemo poziv roditeljima Bošnjacima da svoju djecu prijave za bosansku dopunsku školu u Amsterdamu.

S poštovanjem,

Inicijativni odbor Bosanske škole u Amsterdamu
Senad Agović & Samir Mešić
Indira Petinić & Hakija Rešić

P.S. Sva pitanja u vezi ove inicijative mozete slati na skola.bosanska@gmail.com

Geen opmerkingen:

Najnovije vijesti iz Bosne i svijeta